[1]
Figiel, J. 2018. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w 2011-2013 roku. Vox Patrum. 59, (grudz. 2018), 673-685.