[1]
Krynicka, T. i Longosz, S. 2018. Św. Jan Chryzostom, Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: „Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat”, CPG 4377). Vox Patrum. 56, (grudz. 2018), 579-595.