[1]
Longosz, S. 2018. Ks. Grzegorz Mariusz Baran, Motyw synostwa Bożego w „In Johannis Evangelium tractatus” oraz „In Johannis Epistolam ad Parthos tractatus”, Tarnów 2010, Biblos, ss. 262. Vox Patrum. 56, (grudz. 2018), 644-652.