[1]
Jaśkiewicz, G. 2018. Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w „De Trinitate” , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396. Vox Patrum. 53, (grudz. 2018), 707-711.