[1]
Longosz, S. 2018. Obchody 1600. rocznicy śmierci Jana Chryzostoma w świecie (Sympozja chryzostomiańskie). Vox Patrum. 53, (Dec. 2018), 1024-1032.