[1]
Wysocki, M. 2018. Problemy duszpasterskie pierwotnego Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Ołtarzew k. Warszawy, 21-23 IX 2008). Vox Patrum. 53, (grudz. 2018), 1053-1056.