[1]
Stawoska-Jundziłł, B. 2018. Małe dzieci w chrześcijańskiej epigrafice miasta Rzymu i w nauczaniu Jana Chryzostoma. Vox Patrum. 53, (grudz. 2018), 233-243.