[1]
Paweł II, J. 2020. List Ojca Świętego Jana Pawła II do Episkopatu Kościoła Katolickiego na 1800 rocznicę I Soboru Konstantynopolitańskiego i na 1550 rocznicę Soboru Efeskiego. Vox Patrum. 1, (mar. 2020), 5-20. DOI:https://doi.org/10.31743/vp.6644.