(1)
Gliściński, J. Kościelne Obchody 1600 Rocznicy nawrócenia św. Augustyna W Polsce. VPatr 1987, 12, 522.