(1)
StawiszyƄski, W. Polish Bibliography of Christian Antiquity 2020. VP 2021, 78, 517-546.