(1)
Turek, W. Exempla Starotestamentalnych Kobiet W Interpretacji Prima Clementis. VP 2018, 66, 9-23.