(1)
Pigoński, Łukasz. Polityka Zachodnia Cesarza Marcjana (450-457). Problem Huński I Jego Wpływ Na Relacje Między Cesarstwem Wschodnim a Zachodnim. VP 2018, 66, 383-409.