(1)
Wilczyński, M. Exercitus Barbarorum. Organizacja I Działania Wojsk Ludów Germańskich Osiadłych W V I VI Wieku W Basenie Morza Śródziemnego. VP 2018, 63, 287-305.