(1)
Szram, M. Dariusz Kasprzak OFMCap, Kształtowanie Się Nauki O Niebie W Teologii Patrystycznej I-III Wieku, Kraków 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Ss. 416. VP 2018, 70, 737-740.