(1)
Kokoszko, M.; Dybała, J.; Jagusiak, K.; Rzeźnicka, Z. Chleb Nieodpowiedni Dla Chrześcijan: Moralne Zalecenia Klemensa Aleksandryjskiego W Konfrontacji Z Naukowymi Ustaleniami Galena. VP 2018, 64, 249-291.