(1)
Szczur, P. Przebaczenie Grzechów W Nauczaniu Jana Chryzostoma. Zarys Problematyki. VP 2018, 64, 441-459.