(1)
Kozłowski, M. Małgorzata Dąbrowska, Drugie Oko Europy. Bizancjum W średniowieczu, Wrocław 2015, Wydawnictwo Chronicon, Ss. 362. VPatr 2018, 68, 641-647.