(1)
Figiel, J. II Międzynarodowa Konferencja O Studiach Patrystycznych. VP 2018, 68, 827-828.