(1)
Figiel, J. Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores Augustini. Augustyńskie Florilegia W średniowieczu. VP 2018, 68, 828-828.