(1)
Figiel, J. Międzynarodowe Warsztaty: Łacińskojęzyczne Podręczniki Z Kręgu Chrześcijańskiego Zachodu (350-750). VP 2018, 68, 829-829.