(1)
Figiel, J. II Kolokwium bizantyƄskie Uniwersytetu W Buenos Aires. VPatr 2018, 68, 833-833.