(1)
Figiel, J. II Kolokwium BizantyƄskie Uniwersytetu W Buenos Aires. VP 2018, 68, 833-833.