(1)
Figiel, J. Ojcowie Kościoła W Polemice Z Herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016). VP 2018, 66, 685-688.