(1)
Szram, M. Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat Poezji Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU Nr 40, Kraków 2011, Polska Akademia Umiejętności, Ss. 171. VP 2018, 63, 505-508.