(1)
Longosz, S. Regulamin Ośrodka Badań Nad Antykiem Chrześcijańskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. VP 2018, 56, 955-957.