(1)
Królikowski, J. Ogłoszenie Theotokos Na Soborze Efeskim. VP 2018, 55, 385-393.