(1)
Longosz, S. X. Sympozjum Kazimierskie. VP 2018, 53, 1081-1082.