(1)
Longosz, S. Sympozjum Patrystyczne W Poznaniu O Słowie Bożym. VP 2018, 53, 1083-1083.