(1)
Longosz, S. Sympozjum Patrystyczne We Lwowie O Doskonałym Chrześcijaninie. VP 2018, 53, 1087-1088.