(1)
Longosz, S. Ewa Osek, Przyroda W Pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000, Wydawnictwo TN KUL, Ss. 204. VP 2018, 53, 794-798.