(1)
Gładyszewski, L. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski, Fides Et Traditio. Wybór Tekstów Autorów Wczesnego Chrześcijaństwa (dla Uczniów Szkół Katolickich, Studentów I Alumnów), Warszawa 2006, Drukarnia Archidiecezjalna W Katowicach, Ss. 368: VoxP 25 (2005) T. 48, 423-425 I V. VP 2018, 53, 803-804.