(1)
Gładyszewski, L. W Obronie Własnej Recenzji. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski, Fides Et Traditio. Wybór Tekstów Autorów Wczesnego Chrześcijaństwa (dla Uczniów Szkół Katolickich, Studentów I Alumnów), Warszawa 2006, Ss. 368: VoxP 48 (2005) 423-425. VP 2009, 53, 803-804.