(1)
Longosz, S. XV Kongres Patrystyczny W Oksfordzie (Oksford, 6-11 VIII 2007). VP 2018, 53, 1014-1019.