(1)
Longosz, S. Sympozjum O Monastycyzmie W Melbourne. VP 2018, 53, 1022-1024.