(1)
Longosz, S. Obchody 1600. Rocznicy śmierci Jana Chryzostoma W świecie (Sympozja Chryzostomiańskie). VP 2018, 53, 1024-1032.