(1)
Wysocki, M. Problemy Duszpasterskie Pierwotnego Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Ołtarzew K. Warszawy, 21-23 IX 2008). VP 2018, 53, 1053-1056.