(1)
Groń, R. Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, West Michigan University, 8-11 V 2008). VP 2018, 53, 1064-1066.