(1)
Szczur, P. Cele Chrześcijańskiego Małżeństwa W Nauczaniu Jana Chryzostoma. VP 2018, 53, 95-111.