(1)
Stawoska-Jundziłł, B. Małe Dzieci W Chrześcijańskiej Epigrafice Miasta Rzymu I W Nauczaniu Jana Chryzostoma. VP 2018, 53, 233-243.