(1)
Duda, J. Miejsce Niewolników W Rodzinie Chrześcijańskiej Według Jana Chryzostoma. VP 2018, 53, 259-270.