(1)
Petridou, L.; Terezis, C. Aeon Jako Wyrażenie Metafizyki Transcendencji I Metafizyki Immanencji U Jana Damasceńskiego. VP 2020, 73, 123-148.