(1)
Chudzikowska-Wołoszyn, M. Dhuoda Z Septymanii, Podręcznik Dhuody Skierowany Do Jej Syna Wilhelma (wybór). VP 2020, 73, 199-236.