(1)
Jędrzejewska, D. Chrystianizacja I Romanizacja Elit W Rzymskiej Edessie. VP 2020, 73, 25-48.