(1)
Szymczak, T. Jan Samotnik Z Apamei, O Modlitwie. VPatr 2020, 74, 147-156.