(1)
Nocoń, A. Męczennicy Afryki Północnej W Martyrologium Rzymskim. VP 2019, 72, 49-66.