(1)
Kamczyk, W. Tłumaczenie Sermo 363 - O Pieśni Wyjścia. VP 2019, 72, 253-270.