(1)
Żelazny, J. Cyprian U Tymoteusza. Odwołania Do Decyzji Synodalnych Cypriana Z Kartaginy W Polemice W Kościele Orientalnym W VIII Wieku. VP 2019, 72, 121-130.