(1)
Paczkowski, M. Symbolika Eklezjalna Jerozolimy a Polemika Antydonatystyczna W Afryce Rzymskiej. VP 2019, 72, 171-202.