(1)
Ludewicz, M. Ks. Stanisław ADAMIAK, Deo Laudens. Historia Sporu Donatystycznego, Parnassus 11, Warszawa 2019, Wydawnictwo Sub Lupa, Ss. 291. VP 2019, 72, 307-314.