(1)
Witowski, W. Ks. Antoni ŻUREK, Katechumen - Chrześcijanin - Wierny: Przygotowanie Do Chrztu I Chrzest W Kościele Starożytnym, Teologia Dla Wszystkich 12, Tarnów 2017, Wydawnictwo Biblos, Ss. 201. VP 2019, 72, 302-307.