(1)
Longosz, S.; Sawa, R. Pseudo-Galen, Czy To, Co Znajduje Się W łonie, Jest Istotą żywą?. VP 2020, 74, 157-196.