(1)
Kochanek, P. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) W Roku Akademickim 2018/2019. VP 2019, 72, 325-328.